Nowy sprzęt w naszej jednostce

Data:

W roku bieżącym nasza jednostka z dotacji KSRG oraz Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle zakupiła sprzęt medyczny tj. AED, drugą torbę PSP R1, kamizelkę Kendricka (KED) oraz sprzęt do ochrony indywidualnej (kominiarki, nomexy, obuwie specjalne, ubrania koszarowe) dla druhów naszego OSP.

Otrzymaliśmy również od sponsorów dwa fantomy dużego dorosłego i małe dziecko za co serdecznie dziękujemy.