Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę samochodu gaśniczego

Data:

Ogłoszenie o zamówieniu- Dostawa dla OSP Kłodnica średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 (docx)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) (docx)

ISTOTNE POSTANOWIENIA PRZYSZŁEJ UMOWY (IPU) (docx)

Opis przedmiotu zamówienia - WYMAGANIA TECHNICZNE DLA ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4x4 (doc)

 

Informacje z otwarcia ofert (pdf)

Informacja o unieważnieniu postępowania (pdf)

 

Odpowiedzi na pytania:

Odpowiedź na Pytanie nr 1 (docx)