Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę samochodu gaśniczego - II POSTĘPOWANIE

Data:

 

Ogłoszenie o zamówieniu- Dostawa dla OSP Kłodnica średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 - II POSTĘPOWANIE (pdf)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) (docx)

ISTOTNE POSTANOWIENIA PRZYSZŁEJ UMOWY (IPU) (docx)

Opis przedmiotu zamówienia - WYMAGANIA TECHNICZNE DLA ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4x4 (docx)

 

Sprostowanie (pdf)

 

Informacja z otwarcia ofert (pdf)

 

Informacja o wyniku postępowania (pdf)