Realizacja projektu z funduszy UE

Data:

Ochotnicz Straż Pożarna "KŁODNICA" w Kędzierzynie-Koźly realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich.