Historia Ochotniczej Straży Pożarnej „Kłodnica”


Ochotnicza straż pożarna „Kłodnica” powstała w 1892r. Po serii dużych pożarów na terenie powiatu kozielskiego, które spowodowały duże straty materialne. Pierwsze zebranie założycielskie odbyło się 24 sierpnia 1982 roku któremu przewodniczył leśniczy Kraft a protokolantem był Jan Palanga. W statucie straży podpisy złożyli: Józef Rudnicki, Franciszek Borszcz, Jan Wunderlich, Franciszek Rudzki, Leon Jencki, Wilhelm Hyla, Jan Wunderlich II oraz Czerner, Marlin, Grylich, Linek, Matcheis, Kobliszek, Kochanek, Malcherek. Ogólnie wstąpiło 47 członków a najstarszym był Jan Bugiel.
Pierwszym prezesem został Kraft, naczelnikiem Tonf, zastępcą naczelnika Titz, ordynansem naczelnika Filusz a sekretarzem Jan Wunderlich.
Podstawę finansową działalności OSP stanowiły składki członkowskie w wysokości 30 Fenigów miesięcznie oraz jednorazowe wpisowe w wysokości 74 Fenigów jak również darowizny pieniężne od mieszkańców i instytucji.
Sprzęt pożarniczy który umożliwiał uczestniczenie w akcjach gaśniczych został zakupiony z darowizn przekazywanych przez druha Palanga oraz Towarzystwo Ubezpieczeń w Opolu.


W dniu 28 sierpnia 1897 roku strażacy zorganizowali pierwsze zawody pożarnicze na które zaproszono jednostki OSP Koźle, Gościęcin, Polska Cerekiew, Pawłowiczki i Grudynia Wielka. Początkowy okres działalności naszej jednostki jest godny podkreślenia gdyż ze skromnych środków finansowych strażacy potrafili zbudować strażnicę, urządzenia zaopatrzenia wodnego oraz zakupić niezbędne wyposażenie i sprzęt pożarniczy. Wszystko to znacznie poprawiło bezpieczeństwo przeciwpożarowe na terenie Kłodnicy.
Nową kartę w historii OSP Kłodnica jest okres po 1945 roku gdyż I i II wojna światowa zniszczyły dorobek wielu lat. W 1946 roku odbudowano zniszczoną remizę i kompletowano nowy sprzęt pożarniczy. W pracach tych wyróżnili się w szczególności: Józef Koszmider, Franciszek Wanglorz, Franciszek Morawiec, Herman Tkocz oraz Paweł Jońca.


Nowy zarząd wybrano w 1948 roku który bardzo rozwinął działalność naszej jednostki, organizowano wiele imprez kulturalnych jak i poprawiających sprawność strażaków. Z uzyskanych dochodów zakupiono samochód pożarniczy.
W roku 1951 działalność Związku Ochotniczej Straży Pożarnej została zawieszona. Po wydarzeniach z października 1965 roku nastąpił nowy etap efektywnej pracy zarządu i całej jednostki. Uchwałą walnego zebrania z dnia 24 listopada 1957 roku w poczet dożywotnich członków OSP zaliczono: Karola Frameckiego, Teodora Linek, Józefa Koszmider, Franciszka Morawiec, Floriana Serżysko, Franciszka Drost, Józefa Mucha, Piusa Wanglorz, Józefa Dembończyk, Adolfa Pierwszkała, i Jana Olbrich zaś godność członka honorowego otrzymali: Władysław Głąb, Leon Barteczko, Jerzy Ekert, Paweł Wąsik, Franciszek Wiesołek, Paweł Rudzki, Henryk Mynte, Jan Drost, Leon Skornik, Maksymilian Szyndzielorz.
W 70 rocznicę powstania naszej jednostki otrzymaliśmy od społeczeństwa Kłodnicy sztandar w uznaniu szczególnych zasług Ochotniczek Straży Pożarnej „Kłodnica”.


Zaś w 100 rocznicę istnienia nasza jednostka została odznaczona najwyższym odznaczeniem Ochotniczych Straży jakim jest Złoty Znak Związku. Otrzymali je również najstarsi członkowie naszej straży; Wilhelm Musioł oraz Paweł Miske. Nie długo jednak mogliśmy się cieszyć tym wydarzeniem gdyż kilka dni później w akcji gaszenia pożaru lasu w Kuźni Raciborskiej zginął nasz strażak Andrzej Malinowski.
Od 1995 roku nasz jednostka należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
Kolejne zniszczenia naszej strażnicy jak i całego sprzętu ratowniczo – gaśniczego przeżyliśmy podczas powodzi w lipcu 1997 roku. Dzięki pieniądzom z różnych instytucji, pomocy strażaków z gminy piaseczno oraz zaangażowaniu naszych członków mogliśmy wyremontować nasza remizę oraz zakupić nowoczesny sprzęt ratowniczo – gaśniczy.
W 2003 roku trzeci członek naszej straży Paul Gawlitza został odznaczony odznaczeniem strażaka ochotnika jakim jest złoty znak związku, zaś w 2007 uchonorowano tym odznaczeniem Franciszka Morawca, który również otrzymał medal honorowy imienia Bolesława Chomicza. Wielu członków naszej jednostki zostało uhonorowanymi również odznaczeniami Strażaka Ochotnika za trud i poświęcenie w szeregach OSP.
W 2010 roku podczas powodzi, która nawiedziła nasze miasto w maju i w czerwcu, nasi strażacy przepracowali setki godzin ratując mienie oraz umacniając wały, pompowali wodę z zalanych terenów oraz rozwozili żywność dla poszkodowanych. Pracowali z poświęceniem czasami po kilkadziesiąt godzin bez przerwy.


Jednostka nasza jest bardzo dobrze wyposażona w sprzęt ratowniczo – gaśniczy posiadamy dwa samochody pożarnicze, ciężki Jelcz GCBA 6/32 oraz lekki samochód techniczny Ford Transit, dwie łodzie ratunkowe i przyczepy pod łodzie oraz lekką przyczepę samochodową. Jesteśmy również wyposażeni w pompy szlamowe, agregaty prądotwórcze oraz wiele innego sprzętu niezbędnego przy akcjach ratowniczo – gaśniczych. Część tego sprzętu została zakupiona z Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego a w pozostałe zaopatrzył nasz Urząd Miasta. W roku bieżącym wielu naszych strażaków w czynie społecznym, poświęcając wiele godzin, pomalowali remizę odnawiając tym samym elewację naszej jednostki. Jednostka nasza liczy 34 członków czynnych, drużynę młodzieżową oraz 42 członków wspierających.